otvorizatvori

Univerzalni kalkulator

Valuta kredita

Tip kamatne stope

Iznos kredita

Rok kredita

u mesecima

margina - fiksni deo kamatne stope

%

varijabilni deo kamatne stope

%

Nominalna kamatna stopa

%

Srednji kurs

Rata od koje se menja varijabilni deo kamatne stope

u mesecima

Nova vrednost varijabilnog dela kamatne stope

%

Nova vrednost NKS

%

Rata od koje se menja srednji kurs dinara

u mesecima

Nova vrednost srednjeg kursa dinara

Rezultat

Kalkulator je informativnog karaktera.